All posts by: Diantha van Putten

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en...

Counselling en coaching, de kracht van een gesprek

De huidige tijd, die zoveel mogelijkheden biedt en waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, vraagt om een flexibele houding en vergt vaak een groot aanpassingsvermogen. Of het nu gaat om een privésituatie of om werk gerelateerde omstandigheden, de eisen die we...