Mindfulness

Mindfulness is niet specifiek gericht op het verminderen van problemen.

Mindfulness leert je om je leven niet te laten beheersen door problemen, angsten of steeds terugkerende gedachten over hoe iets zou moeten zijn. Hierdoor ontstaat ruimte voor vrede, geluk en heling.

Die ruimte kun je creëren door met een bewuste, open en vriendelijke aandacht naar jezelf, anderen en gebeurtenissen te kijken. Dit is een houding die je altijd kunt aannemen ongeacht de situatie waar je in zit. In het ‘hier-en-nu’ zijn is het sleutelwoord.

Door middel van oefeningen wordt het steeds eenvoudiger om in het hier-en-nu te zijn en niet bezig te zijn met wat gister, vorig jaar of een uur geleden gebeurde.

Enkel in het nu kun je dingen anders doen; niet in het verleden en niet in de toekomst. De verandering zit niet in actief iets doen maar juist in accepteren wat is.

Als je vorige week een stressvolle situatie mee hebt gemaakt dan was dat vorige week, niet nu. Leer voelen hoe je je NU werkelijk voelt: is die stress er NU nog? Als je voelt dat de stress er NU niet is, betekent dit dat er wel iets anders is. Misschien wel een heel prettig gevoel van rust.

Vaak denken we iets over een situatie in plaats van dat we voelen wat er is. Het lichaam is in staat om perfecte antwoorden te geven over jou. Mindfulness leert je hoe je kunt luisteren naar de signalen van je lichaam door met aandacht in het nu te zijn.

Het gaat er niet om te leren hoe je het perfecte leven kunt leven maar om bewust te zijn van hoe je omgaat met bijvoorbeeld stress, verdriet, pijn of boosheid. Daar heb je namelijk een keuze in zonder afhankelijk te zijn van iets of iemand anders.

Als baby ben je mindful. Je leeft in het moment: als je honger hebt, verdriet hebt of blij bent is dat wat er is op dat moment. Hoe groter we groeien hoe meer we afleren om in die staat van zijn te verblijven.

En dat is jammer want hoe meer je in het moment leeft en accepteert wat er op dat moment is, hoe gelukkiger je bent.

Aandacht hebben voor wat is in plaats van wat zou kunnen zijn zorgt voor meer ontspanning omdat het woordje moeten achterwege kan blijven.

Mindfulness Based Cognitieve Therapie

Onderzoek heeft uitgewezen dat mindfulness gecombineerd met een cognitieve benadering het risico op terugval bij depressie kan verminderen. Ook kan MBCT angsten beter hanteerbaar maken.

Anders leren omgaan met eetproblemen is eveneens een van de mogelijkheden binnen deze aanpak net als het verminderen van stress.

Mindfulness kan zowel in een groep als individueel toegepast worden. Neem contact op als je meer informatie wilt over de mogelijkheden.