Praktische Informatie

Bedrijfsgegevens

DVP|CounsellingPlus
Sterrenkroos 198
Breda, 4823 ME
076– 5419959 / 06 – 48550652
www.counsellingplus.nl / info@counsellingplus.nl

Kamer van Koophandel: 54579112
BTW-ID NL001172858B85

Afspraak in overleg.

De praktijk aan huis is met de auto uitstekend bereikbaar en er zijn volop gratis openbare parkeerplaatsen. Met het openbaar vervoer kunt u van station Breda Centraal met lijn 2 naar de Overkroetenlaan reizen en vervolgens loopt u dan in ongeveer 5 minuten naar de praktijk.

De praktijk heeft binnen een verhoogde ruimte  waardoor u 5 tredes omhoog gaat. Als u geen trap kunt lopen kan in overleg een afspraak bij u thuis gemaakt worden of wordt gezocht naar een alternatieve locatie.

Kosten

Consult counselling particulieren              € 60,- per uur

Stoelmassage particulieren                          € 17,50 per 30 minuten

Alle bedragen inclusief BTW.

Tarieven voor bedrijven in overleg.

Voor counselling is een vergoeding via de zorgverzekeraar mogelijk. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar. Voor stoelmassage is geen vergoeding mogelijk.

AGB-codes

Worden vermeld op facturen en kunnen desgewenst opgevraagd worden.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Als professional ben ik verplicht deze meldcode te hanteren. Zie www.meldcode.nl voor verdere informatie

Beroepsvereniging

AbvC
RBCZ

Als registercounsellor ben ik aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). Bij diverse zorgverzekeraars is hierdoor een vergoeding voor counselling mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Deze vergoeding valt veelal onder het pakket alternatieve zorg (psychosociale zorg). Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. De vergoedingen kunt u ook terugvinden op  www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling.

Op de website www.abvc.nl kunt u eventueel de algemene voorwaarden en het klachtenreglement downloaden

Tevens ben ik in het bezit van een licentie bij de overkoepelende organisatie RBCZ als Registertherapeut Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Deze licentie is door een aantal zorgverzekeraars verplicht gesteld.

Door de genoemde licentie onderhevig aan Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)  ( www.rbcz.nu) ( www.tcz.nu)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders sinds uiterlijk 31 december 2016 zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilinstantie. De ABvC heeft een samenwerking met SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, gespecialiseerde geschillencommissie (www.scag.nl)