Praktische Informatie

Bedrijfsgegevens

DVP|CounsellingPlus
Sterrenkroos 198
Breda, 4823 ME
076– 5419959 / 06 – 48550652
www.counsellingplus.nl / info@counsellingplus.nl

Kamer van Koophandel: 54579112
BTW-ID NL001172858B85

Afspraak in overleg.

Per afspraak wordt gekeken naar een passende locatie. Bij het maken van de afspraak wordt de locatie en bereikbaarheid doorgegeven. Een mogelijke locatie is Flex4medics gevestigd Paardeweide 3, 4824 EH Breda. Deze locatie is met buslijn 6 te bereiken vanaf Centraal Station Breda. U stapt uit op halte Donk (Haagse Beemden). Vervolgens loopt u links om het winkelcentrum/appartementencomplex heen de eerste straat rechts inlopen Lauwersdonk. Vervolgens rechts af Essendonk en links af ziet u de Paardeweide.

Eventueel vindt de afspraak plaats op Sterrenkroos 198, 4823ME Breda. De praktijk aan huis is met de auto uitstekend bereikbaar en er zijn volop gratis openbare parkeerplaatsen. Met het openbaar vervoer kunt u van station Breda Centraal met lijn 2 naar de Overkroetenlaan reizen en vervolgens loopt u dan in ongeveer 5 minuten naar de praktijk.

De praktijk heeft binnen een verhoogde ruimte  waardoor u 5 tredes omhoog gaat. Als u geen trap kunt lopen kan in overleg een afspraak bij u thuis gemaakt worden of wordt gezocht naar een alternatieve locatie.

Kosten

Consult counselling particulieren              € 60,- per uur

Bedrag is vrijgesteld van BTW.

Tarieven voor bedrijven in overleg.

Voor counselling is een vergoeding via de zorgverzekeraar mogelijk. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar.

AGB-codes

Worden vermeld op facturen en kunnen desgewenst opgevraagd worden.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Als professional ben ik verplicht deze meldcode te hanteren. Zie www.meldcode.nl voor verdere informatie

Beroepsvereniging

AbvC

Als registercounsellor ben ik aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). Bij diverse zorgverzekeraars is hierdoor een vergoeding voor counselling mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Deze vergoeding valt veelal onder het pakket alternatieve zorg (psychosociale zorg).

Op de website www.abvc.nl kunt u eventueel de algemene voorwaarden en het klachtenreglement downloaden.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. De vergoedingen kunt u ook terugvinden op  www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling.

Tevens ben ik in het bezit van een licentie bij de overkoepelende organisatie RBCZ als Registertherapeut Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Deze licentie is door een aantal zorgverzekeraars verplicht gesteld.

Door de genoemde licentie onderhevig aan Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders sinds uiterlijk 31 december 2016 zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilinstantie. De ABvC heeft een samenwerking met SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, gespecialiseerde geschillencommissie. Op de website van de SCAG kunt u de clientfolder downloaden.