Stoelmassage

De Plus van een stoelmassage

Situaties die voor emotionele spanning zorgen, geven over het algemeen ook fysieke spanning.

Een stoelmassage zorgt ervoor dat de bloedsomloop gestimuleerd wordt waardoor iedere cel in het lichaam voorzien wordt van energie. Hierdoor ontstaat verlichting en zal de massage bijdragen tot een meer evenwichtig gevoel.

Een stoelmassage kan als losse afspraak gemaakt worden en kan op verzoek ook in combinatie met gesprekken plaatsvinden.

Stoelmassage is een laagdrempelige vorm van massage doordat door de bovenkleding heen gemasseerd wordt. De massage werkt ontspannend en tegelijkertijd activerend door de verschillende technieken die toegepast worden.

Stoelmassage heeft een positief effect op de gezondheid en kan bijdragen aan een lager ziekteverzuim. Spanningen in met name nek en schouders zorgen voor verkramping die doorwerkt in de rest van het lichaam.

Door bewustwording van deze spanningen en het tijdig behandelen kan bijvoorbeeld RSI voorkomen worden. Door de aanraking wordt iedere cel in het lichaam in werking gebracht waarmee een genezingsproces in gang wordt gezet.

Een effect van de massage is bewustwording van het lichaam. Dit bewustzijn draagt niet alleen bij aan vermindering van fysieke klachten maar ook aan vermindering van stress. Iemand voelt wat ontspanning doet met het lijf en ervaart het effect hiervan op het denken.

Een klein half uur hoef je je alleen maar met jezelf bezig te houden waardoor je nieuwe energie opbouwt. Het uiteindelijk resultaat is dat iemand beter in zijn vel zit. Voor een maximaal effect van stoelmassage geldt de kracht van de herhaling.

Stoelmassage binnen het bedrijf

Sinds 1 januari 2011 is de werkkostenregeling van kracht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan personeel regelt.

In deze nieuwe regeling van de belastingdienst mag een werkgever vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers geven tot een maximum van 1,2%  (2016) van de totale loonsom (de vrije ruimte).

Indien stoelmassage is opgenomen in het ARBO jaarplan gaat deze voorziening aan het personeel niet ten koste van het forfait van 1,2%. Arbovoorzieningen behoren namelijk tot de ‘nihil’ waardering.

Stoelmassages kunnen op grond hiervan dus onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers.