De gesprekken hebben geholpen dingen in het juiste perspectief te zien, wat  weer rust geeft.